Järjestyskaarti kunnan viralliseksi järjestyksen valvojaksi vuonna 1917

Kansalaiskokouksessa vuonna 1917 nimitettiin järjestyskaarti paikallisen järjestyksen valvojaksi.

KANSAN LEHTI 05.12.1917