Kirkon paikasta äänestettiin vuonna 1906

Kirkon korjauksesta antoi lausunnon arkkitehti Helin vuonna 1896.

Suomalainen 17.07.1896

‘Kaikki kuorevesiläiset eivät olleet tyytyväisiä kirkon silloiseen sijaintiin. Keskustelua kirkon sijainnista oli käyty jo 1900-luvun alusta alkaen. Kirkon sijainti saatiin vuoden 1906 äänestyksellä selkeästi määriteltyä.

Aamulehti 20.07.1906