Kirkon paikka määriteltiin vuonna 1911

Kirkon paikasta oli pitkään erimielisyyksiä Kuoreveden itä- ja länsipuolisten välillä. Itäpuoli voitti äänestyksen 1460 äänellä länsipuolen 1069 ääntä vastaan. Länsipuolella paikkoina olivat Eskolan mäki, joka sai 700 ääntä ja Rajalan mäki 100 ääntä. Puheenjohtaja ilmoitti päätöksenä olevan itäpuoli, ja tästä päätöksestä intoutuivat Waldemar Ylinen ja monet muut tekemään valituksen.

Turun Lehti 24.10.1911
Aamulehti 11.05.1912
Kotimaa 29.03.1912
Suomalainen 15.05.1912