Kuoreselän pinnankorkeus vuonna 1861

Vesistön pinnankorkeus on huolettanut asukkaita näistä vuosista alkaen. Vuosina 1824 ja 1825 tehtiin ns. perkaustöitä Melaskoskessa, Keskikoskessa ja Vilppulan koskessa. Nämä perkaustyöt vaikuttivat suotuisasti pinnan korkeuteen aina vuoteen 1861 asti. Vuodesta 1861 alkaen on kirjoiteltu vesistön liian korkeasta veden pinnan korkeudesta. Löydän vuodelta 1928 edelleen kirjoituksia vesistön pinnan korkeudesta. Tätä asiaa oli käsitelty lähes 100 vuotta saamatta siihen ratkaisua. Serlachiuksen puuhiomon käynnistyminen Vilppulan koskessa vuonna 1882 lisäsi edelleen kyseistä ongelmaa. Olipa joku kirjoittanut lehdessä vuonna 1887, ettei Melaskoski ongelmia aiheuta, vaan ongelman aiheuttaa Salmian salmi. Samaisessa artikkelissa kerrotaan puuhiomon toimivan puolella teholla, koska vettä ei ole riittävästi koskessa.

Kerään tähän osioon kertomuksia ja yrityksiä ratkaista pinnankorkeusongelma.

Hämäläinen 03.05.1861