Kuoreveden kunta haki vuonna 1885 Kuoreselän pinnan palauttamista alkuperäiseen korkeuteen

Jo tuolloin tiedettiin Melaskoskeen muodostuneet veden virtaamista estäviä tekijöitä. Pinnan korkeutta olisi tullut laskea noin 60 senttimetriä, jolloin se olisi ollut samalla korkeudella kuin 50 vuotta sitten.

Tampere 25.02.1885