Kuoreveden kunta valitsi yhdeksän raittiusvalvojaa

Raittiusseuran tarve yhteiskunnallisena vaikuttajana katosi kunnan nimeämiin valvojiin.

KANSAN SANA 24.11.1919