Kuoreveden seurakunnan kirkolliset olot vuodesta 1627 – isovihaan asti

Väitöskirja pastoraallitutkintoa varten 8.6.1918 A Mäkelä.

Kirkkojen rakentaminen

Väitöskirja käy läpi Kuoreveden kirkkorakennusten alkuvaiheita, jolloin kuuluimme kappeliseurakuntana Oriveteen. Kuoreveden miehet ovat hyvin varhain rakentaneet jonkinlaisen saarnatuvan. Ovat tarnan mukaan joutuneet siitä kuninkaan kuultavaksi, koska olivat sen luvatta rakentaneet. Aikakausi on ehkä ollut 1500-luvun loppu tai 1600-luvun alku. Tämä saarnatuvan paikka olisi ollut Lahdenkylän Laaksin maalla kauniissa niemenkärjessä, joka on nykyisin Korpelan peltoa. Korpelan talon silloinen emäntä on ollut jämäkkä eikä ole antanut kirkon rakentamislupaa heidän maille. Vuonna 1683 kirkko rakennettiin nykyiselle paikalle Kavalaan.

Korpela on ollut vasta 1700-luvulla, joten aiemmin puhuttu saarnatupa on ilmeisesti silloin rakennettu Kuoreveden itäpuolelle.

Kirkon taloudellinen tila

Kirkon tulot olivat viinijyvien keräyklsen varassa, joita kuudennesmiehet keräsivät kuntalaisilta. Ongelmia viljan keräykseen tuotti viljan hinnan jatkuva vaihtelu. Vuosittain täytyi lähettää kirkonisäntä tai joku muu Turkuun viljaa myymään. Aina eivät myyntimatkat tuottaneet haluttua tulosta, koska viljan kuljettaja saattoi kadota kirkon viljojen kanssa. Längelmäen kirkonisäntä kuoli matkalla vuonna 1697, ja tuo vuosi oli juuri suuri nälkävuosi. Viljat saatiin kerättyä, mutta talonpojat käyttivät ne omiin viljelyksiinsä, ennen kuin ne saatiin vietyä Turkuun myytäväksi. Rikkomuksia tapahtui useita ja niistä joutui mustalle penkille kirkossa. Penkille joutumisen saattoi estää maksamalla kirkolle sakkoa. Nämä sakkojen keräykset olivat nostamassa kirkon taloutta parempaan suuntaan.

Kirkoista ja kirkon taloudesta enemmän väitöskirjan sivuilla.

Oriveden, Ruoveden, Kurun, Virtain, Ähtärin, Längelmäen ja Kuoreveden kirkollisista oloista vuodesta 1627 – isovihaan asti. A. Mäkelä 6.8.1918

A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918
A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918
A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918
A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918
A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918
A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918
A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918
A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918
A. Mäkelän väitöskirja 8.6.1918