Kuoreveden Sotainvalidit

Sotainvalidien Kuorevedenosasto 50 vuotta. Eros Jäske
Puheenjohtajaksi valittiin silloin Ahti Vähä-Jussila ja sihteeriksi ja asiamieheksi Akseli Sillanpää.

Alla olevassa kuvassa kyseiset herrat ovat varmaan olleet perustamassa Kuoreveden Sotainvalidit yhteisöä.

Akseli Sillanpää ja Ahti Vähä-Jussila