Kuoreveden väestö vuonna 1930

Kuoreveden väestölaskenta vuonna 1930

Tämä on todella mielenkiintoinen asiakirja. Väestölaskennasta selviää mistä Kuorevedelle on muutettu ja minne Kuorevedeltä on muutettu. Työikäisten koulutus ja työpaikat yms.

Kuorevesiläisiä on tuolloin ollut 2817 henkilöä, joista miehiä 1482 ja naisia 1335. Kuorevedelle on muuttaneita tullut Hämeen läänin alueelta 13,7 %, Vaasan läänistä 4,2 % ja Turun ja Porin läänistä 0,9 %. Paluumuuttaneita oli myös muutamia Amerikasta, eli 5 henkilöä jotka olivat syntyneet siellä. Alle 15 vuotta täyttäneitä on koko väestöstä ollut 25,9 %. Luku- ja kirjoitustaitoisia oli väestöstä 75,1 %. Kirjoitustaidottomia oli väestöstä 4,4 %. Amerikan Yhdysvaltoihin oli merkitty muuttaneeksi 104 henkilöä. Tähän lukuun on varmasti laskettu myös Kanadaan muuttaneet henkilöt.

Kaikki kuorevesiläiset eivät asuneet omassa pitäjässä. Muualla Suomessa asui 134 henkilöä. Ruotsissa 2 henkilöä sekä Saksassa 1 henkilö. Yhdysvalloissa asui 104 henkilöä. Tuntemattomassa paikassa asui 30 henkilöä. Kokonaisuudessaan kuorevesiläisiä asui muualla 271 henkilöä. Mahtoivatko tuntemattomassa paikassa asuvat kuulua kansalaissodan jälkeisiin muuttajiin.

Kuoreveden elinkeinoelämän rakenne oli tuolloin seuraavanlainen. Maatalous sivuelinkeinoineen toi toimeentulon 2154 henkilölle ( 76,5 %), eli maatalous oli kiistatta suurin toimeentulon lähde Kuorevedellä. Teollisuus oli alkutekijöissään, eli 105 henkilöä ( 3,7 %) sai toimeentulon sitä kautta. Liikenteestä toimeentulon sai 9 henkilöä ( 0,3 %). Kaupan alasta 14 henkilöä ( 0,5 %)sekä julkisesta toiminnasta 47 henkilöä ( 1,7 %). Muut luokittelemattomat työt 23 henkilöä ( 0.8 %). Eläkeläiset ja syytinkiläiset yms. 184 henkilöä ( 6,5 %).

Kansakoulutusta enemmän koulua käyneitä oli Kuorevedellä 36 henkilöä (1,3 %) , jos ei lasketa alle 15 vuotta täyttäneiden oppikoulun opiskelua mukaan.

Kansallisarkisto väestölaskenta vuonna 1930
Kansallisarkisto väestölaskenta vuonna 1930
Kansallisarkisto väestölaskenta vuonna 1930
Kansallisarkisto väestölaskenta vuonna 1930
Kansallisarkisto väestölaskenta vuonna 1930
Kansallisarkisto väestölaskenta vuonna 1930
Kansallisarkisto väestölaskenta vuonna 1930