Kuorevesiläiset osallistuivat Suurruhtinas Aleksanteri II muistopatsaan hankintaan

Tampere 21.06.1884