Puhelin eli telefooni tuli Kuorevedelle vuonna 1913

Keski-Suomi 14.01.1913