Senaatin käskystä pidettävän katselmuksen kuulutus kirkossa vuonna 1917

Kuulutus Kuoreveden kirkossa 3.6.1917 alla olevan asiakirjan johdosta. Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Toimituskertomus ja lausunto metsätuotteiden lauttauksen järjestämistä kuoreveteen laskevilla vesistöiltä 24.5.1917
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto