Suinulan kansakoulun perustamisasiakirjat

Kuntakokouksen pöytäkirja 17.12.1912

Hämeen lääninkanslian arkisto
Hämeen lääninkanslian arkisto

Koulupiirijakoa muutettiin 7.2.1913

Hämeen lääninkanslian arkisto
Hämeen lääninkanslian arkisto