Suinulan kylän kartat vuosilta 1792 ja 1838

Suinulan kyläyhteisöä. Kansallisarkisto Hämeenlinna, Maanmittauslaitos.

Suinulan kyläteiden paikat ovat muuttuneet ja asumukset ovat siirtyneet nykyisten teiden varsiin. Suinuranta on ollut vesireitin yksi rantautumispaikka.

Suinulan kyläyhteisöä. Kansallisarkisto Hämeenlinna, Maanmittauslaitos.