Suomalaiset osallistuivat yhdistystoimintaan Amerikassa

Kansan Lehti 12.9.1912