Täydentävä lauttauskatselmus vuonna 1946

Täydentävä lauttauskatselmus vuonna 1946. Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Täydentävä lauttauskatselmus vuonna 1946. Kansallisarkisto Hämeenlinna, Hämeen tie ja vesirakennuslaitoksen arkisto
Täydentävä lauttauskatselmus vuonna 1946. Hämeen tie – ja vesirakennuslaitoksen arkisto