Uppiniskaisia seurakuntalaisia vuonna 1685

WIIPURI 22.11.1912