Junarata Porista, Vilppulan ja Kuoreveden kautta Jämsään

Tämä ratahanke oli hyvin pitkään esillä alueen kunnissa. Kuorevesi kannatti erityisesti kyseistä ratalinjaa. Rata olisi kulkenut Mäntän asemalta Kertejärven eteläpuolelta, eli Kertteen ja Palsinan kautta Jämsään. Oli myös toinen vaihtoehto Kertejärven pohjoispuolelta kulkeva ratalinja, eli Vedenpään Ehusalmen kautta Jämsään.

Ratahanke toteutuessaan olisi muuttanut Kuoreveden kunnan asutuskeskuksia radikaalisti.

Ratojen suunnittelua alkoi jo vuonna 1877, mutta ehkä oltiin tämän rataosuuden suunnittelussa hiukan myöhässä ja perusteet radan tarpeelle olivat heikot.

Pohjois-Suomi 10.02.1877
Pohjois-Suomi 10.02.1877